Serveis

Nova construcció, rehabilitació y sostenibilitat
Els nostres equips de treball estan formats i especialitzats en la construcció de nous sistemes de treball,rehabilitació i sostenibilitat amb 16 anys d'experiència per garantir l'eficiència, el coneixement i laresponsabilitat de tots els nostres projectes.
Read more
Treball Civil
Ens dediquem a la construcció, instal·lació i manteniment d'instal·lacions esportives. Realització depavellons interiors i exteriors en diferents materials. Reparació i protecció d'estructures com ponts ipreses.
Read more
Oficina tècnica
Els serveis d'Oficina Tècnica són, entre uns altres: la realització d'estudis tècnics, l'elaboració de memòries tècniques i de plecs tècnics, el seguiment i control de projectes d'obra i instal·lacions, certificacions energètiques i inspeccions tècniques. Especialment en Revestiments Fraga recomanem els serveis d'oficina tècnica per al control de les reformes, ampliacions i millores de les infraestructures, ja que és la millor forma de tenir un seguiment continuat del procés de l'obra conforme al projecte i a les exigències dels nostres clients.
Read more