Instal·lació

 

La partició pluvial és un recobriment per dividir les parets. A través d’aquesta solució, s’eviten les pèrdues tèrmiques a l’hivern i el sobreescalfament a l’estiu.

1. Col·locació de l’aïllament a les parets divisòries i l’estructura de suport que ocuparà les peces que formaran l’acabat.

2- Col·locació dels fulls que formaran l’acabat final.

Poner fase a fase de una obra.

El chorreado de sorra és utilitzat per a la restauració o neteja de façanes, ja sigui per brutícia produïda per la pols i els agents atmosfèrics, grafits, etc. És un sistema abrasiu que s’aplica mitjançant una mànega i projecta petites partícules d’elements abrasius com poden ser el silicat d’alumini, sorra, corindón marró, microesferas de vidre, pols de vidre, etc.

fRVF - Chorro Arena  RVF - Chorro Arena RVF - Chorro Arena