Oficina tècnica

Oficina tècnica

Els serveis d'Oficina Tècnica són, entre uns altres: la realització d'estudis tècnics, l'elaboració de memòries tècniques i de plecs tècnics, el seguiment i control de projectes d'obra i instal·lacions, certificacions energètiques i inspeccions tècniques. Especialment en Revestiments Fraga recomanem els serveis d'oficina tècnica per al control de les reformes, ampliacions i millores de les infraestructures, ja que és la millor forma de tenir un seguiment continuat del procés de l'obra conforme al projecte i a les exigències dels nostres clients.

 

  • Preparació dels projectes d’execució d’obres.
  • Certificats d’energia.
  • Assessorament tècnic.
  • Inspecció tècnica (ITE).
  • Tramitació de beques.
  • Projectes de disseny d’interiors.